Quỳnh, Trần Anh, Bùi Văn Lâm, Lê Hoàng Long, Hoàng Hữu Kiên, Phạm Duy Hiền, và Lê Thị Dung. “40. Phẫu thuật nội Soi hỗ trợ điều trị Nang trực tràng đôi: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 336-339. Truy cập Tháng Năm 30, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1398.