Hưng, Nguyễn Văn, Nguyễn Tuấn Tùng, và Phạm Quang Vinh. “Nghiên cứu Kêt Quả ghép Tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân U Lympho không Hodgkin Tế bào B tái phát tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 171-178. Truy cập Tháng Tám 3, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/146.