Luyến, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Đặng Kim Anh, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thu Hà, và Lê Thị Hương. “Tình trạng Dinh dưỡng Và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ Thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 203-210. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/150.