Anh, Nguyễn Nhật, Phạm Thanh Duy, và Phạm Hồng Nhung. “10. Xác định hiệu Quả kháng khuẩn của ceftolozane/Tazobactam với các chủng Pseudomonas Aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 168, no. 7 (Tháng Tám 22, 2023): 86-93. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1731.