Hằng , Lương Minh, Tống Minh Sơn, Trần Huy Thịnh, Phạm Tuệ Minh, Đinh Việt Hà, Khuất Thu Hương, và Mai Thị Giang Thanh. “Đặc điểm bệnh răng miệng ở Trẻ mắc hội chứng thận Hư Tiên phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 142, no. 6 (Tháng Sáu 30, 2021): 53-61. Truy cập Tháng Chín 26, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/174.