Thủy, Đặng Thị Thu, và Nguyễn Thị Quỳnh Nga. “19. Kết Quả đo nồng độ CO2 máu Qua Da ở Trẻ Sơ Sinh Suy Hô hấp tại Trung tâm Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 168, no. 7 (Tháng Tám 22, 2023): 171-178. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1769.