Khải, Trần Quang, Nguyễn Minh Phương, Phạm Hùng Vân, Phạm Minh Quân, Trần Thị Huỳnh Như, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Bùi Thái Huy, Nguyễn Mạnh Cường, Lý Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng, và Trần Văn Vi. “20. So sánh Hai Thang điểm Vesikari Và Clark Trong đánh Giá mức độ nặng Tiêu chảy cấp Do Rotavirus”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 168, no. 7 (Tháng Tám 22, 2023): 179-187. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1807.