Bac, Nguyen Hoai, và Hoang Long. “Association of Sexual Behaviours and Premature Ejaculation”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 141, no. 5 (Tháng Chín 30, 2021): 53-60. Truy cập Tháng Mười 23, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/185.