Phương, Đào Việt, Phạm Thuỳ Linh, Mai Duy Tôn, Nguyễn Anh Tuấn, và Phạm Quang Thọ. “4. Một số yếu tố Liên Quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 27-36. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1867.