Đức, Hà Tấn, Phạm Thu Thuỳ, và Nguyễn Thị Ngọc Hân. “8. Kết Quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 66-75. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1886.