Tuyết, Trần Thị, Vũ Ngọc Hiếu, và Trần Minh Châu. “25. Mức độ nhạy cảm kháng Sinh Và mối Liên Quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter Pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 228-238. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1940.