Sơn, Trần Quế, và Trần Hiếu Học. “39. Phẫu thuật nâng rãnh Liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh Lý Nang lông cùng cụt: Loạt Ca lâm sàng Và điểm lại Y văn”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 354-363. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1944.