Linh, Đỗ Mỹ, Bùi Ngọc Lan, và Nguyễn Thị Thuý Hồng. “28. Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh Nhi Ung Thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 254-260. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1967.