Sơn, Trần Quế, Hoàng Xuân Minh, và Trần Hiếu Học. “17. Kết Quả cắt Gan điều trị bệnh sỏi Gan: Hồi cứu 45 Ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 174, no. 1 (Tháng Hai 27, 2024): 142-151. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2189.