Quỳnh, Đào Thúy, Trương Văn Quý, Nguyễn Thị Hường, Lê Văn Mạnh, và Chu Thị Thanh Hoa. “10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và căn Nguyên Vi khuẩn gây Viêm phổi thùy ở Trẻ Em tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 176, no. 3 (Tháng Năm 23, 2024): 80-88. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2282.