Quân, Dương Văn, và Bạch Thị Thảo. “24. Thực trạng Stress Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Tim mạch tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 176, no. 3 (Tháng Năm 23, 2024): 206-212. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2296.