Duy, Khương Văn, Lê Quang Chung, và Khương Thị Bích Phượng. “Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi Than ở người Lao động tại một Công Ty Khai thác Than hầm lò, năm 2020 ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 144, no. 8 (Tháng Tám 26, 2021): 350-360. Truy cập Tháng Giêng 22, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/456.