Toàn, Ngô Văn, Lê Vũ Thuý Hương, Trần Thị Thoa, và Nguyễn Thị Khánh Linh. “Mối Liên Quan giữa nhiệt độ với số người bệnh Cao tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) điều trị nội Trú tại năm bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng năm 2019”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 144, no. 8 (Tháng Tám 26, 2021): 9-15. Truy cập Tháng Giêng 22, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/481.