Tú, Vũ Ngọc, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Duy Gia, Lê Văn Tú, và Lê Anh Minh. “Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại Vi tại vị Trí chọc mạch Sau Can thiệp Tim mạch”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 151, no. 3 (Tháng Ba 1, 2022): 115-121. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/619.