Thịnh, Trần Huy, Ngô Thị Thảo, và Trần Vân Khánh. “2. Phát hiện đột biến Gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme Glucose-6-Phosphatase Dehydrogenase”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 155, no. 7 (Tháng Sáu 15, 2022): 8-13. Truy cập Tháng Tám 11, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/946.