Trang, Tran Huyen, Nguyen Tat Thanh, Nguyen Minh Nguyen, Nguyen Anh Dung, và Hoang Bui Hai. “3. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Covid-19 Associated Severe Acute Respiratory Distress Syndrome ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 161, no. 12E11 (Tháng Chạp 28, 2022): 20-26. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/980.