1.
Hà NTT, Tú NTT. 12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” . TCNCYH [Internet]. 11 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Giêng 2023];158(10):94-102. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1031