1.
Hoa NQ. 22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt. TCNCYH [Internet]. 11 Tháng Mười 2022 [cited 9 Tháng Chạp 2023];158(10):178-86. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1068