1.
Nga NTQ, Sơn Đào TT, Trang VTH, Nguyên PT, Anh LT. 37. Báo cáo ca bệnh: Hội chứng chèn ép khoang ở trẻ sơ sinh. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2023];156(8):311-6. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1080