1.
Trang LTQ, Thảo BTH, Phúc Đỗ G, Hải HB. 11. Giá trị của thang điểm Hestia và sPESI trong tiên lượng tử vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 5 Tháng Ba 2024];160(12V1):69-76. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1094