1.
Tuấn NV, Hà TTT, Yến NH. 12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];160(12V1):77-86. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1103