1.
Tú NTT, Vân NTT. 33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];160(12V1):254-63. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1114