1.
Nga NTQ, Hiền Đào T, Nguyên PT, Hà LT, Hà NT. 23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 5 Tháng Ba 2024];160(12V1):175-81. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1129