1.
Hà NT, Quang LN, Minh GH, Hiền PB. 37. Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về phòng ngừa lây truyền COVID-19 và một số yếu tố liên quan với thực hành phòng ngừa lây truyền tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Ba 2023];160(12V1):295-304. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1153