1.
Nhi TTD, Nhung PH. 4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin . TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];160(12V1):26-32. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1157