1.
Thảo NT, Liệu NV. 26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];160(12V1):198-205. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1169