1.
Linh LHH, Minh NN, Hồng TK. 38. Vận động thể lực và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 5 Tháng Ba 2024];160(12V1). Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1175