1.
Trang Đỗ T Đài, Thương NH. 39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];160(12V1):314-21. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1184