1.
Kiên Đỗ H, Gia NH. 20. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sống thêm điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen ALK bằng ceritinib. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];160(12V1):145-5. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1186