1.
Chơn NT. 28. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước giai đoạn sớm - so sánh kết quả với phẫu thuật giai đoạn muộn. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];160(12V1):214-9. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1187