1.
Huyền NT, Nguyên PT, Duyên VT, Phượng LT, Anh NTH, Vân Đặng TH. 22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];160(12V1):166-74. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1200