1.
Xuân BT, Ngọc TM, Hà TT, Hiên Đặng TT. 34. Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm loét dạ dày của cao chiết lá Sanchezia nobilis Hook.F trên thực nghiệm. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Ba 2023];160(12V1):264-75. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1225