1.
Thành NT, Dũng VC. Đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và một số nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ bú mẹ . TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 31 Tháng Bảy 2021];140(4):8-13. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/124