1.
Thành NT, Dũng VC. Suy giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 3 Tháng Tám 2021];140(4):26-31. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/127