1.
Rạng NN, Chánh TQ. Đặc điểm lâm sàng và độ nặng của viêm dạ dày ruột do Rotavirus tại Bệnh viện sản Nhi An Giang. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 3 Tháng Tám 2021];140(4):48-54. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/130