1.
Hùng ND, Lan NP. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần kinh VIII ở bệnh nhân nghe kém tiếp nhận bẩm sinh. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 31 Tháng Bảy 2021];140(4):69-77. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/134