1.
Hùng ND, Ngân VK. Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 31 Tháng Bảy 2021];140(4):103-8. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/138