1.
Hà TT, Huy NV, Hân TN, Khánh TV. 6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát. TCNCYH [Internet]. 10 Tháng Giêng 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];160(12V1):40-5. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1392