1.
Xuân Đặng T. Tác nhân ngộ độc và các mối liên quan ở bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương thận. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 3 Tháng Tám 2021];140(4):119-26. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/140