1.
Anh NT, Xuân Đặng T, Sơn T, Huyền VTT. Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương trên bệnh nhân cao tuổi tại khoa cấp cứu Bệnh viện Lão khoa Trung ương. TCNCYH [Internet]. 9 Tháng Sáu 2021 [cited 31 Tháng Bảy 2021];140(4):163-70. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/145