1.
Anh NN, Duy PT, Nhung PH. 10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai. TCNCYH [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 23 Tháng Sáu 2024];168(7):86-93. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1731