1.
Khải TQ, Phương NM, Vân PH, Quân PM, Như TTH, Trí N Đức, Huy NBT, Cường NM, Nguyên LT, Hưng NHT, Vi TV. 20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus. TCNCYH [Internet]. 22 Tháng Tám 2023 [cited 23 Tháng Sáu 2024];168(7):179-87. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1807