1.
Phương Đào V, Linh PT, Tôn MD, Tuấn NA, Thọ PQ. 4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước. TCNCYH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];170(9):27-36. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1867