1.
Tuyết TT, Hiếu VN, Châu TM. 25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023. TCNCYH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 23 Tháng Sáu 2024];170(9):228-3. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1940