1.
Linh Đỗ M, Lan BN, Hồng NTT. 28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];170(9):254-60. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1967